Wie is SolitBase?

Project Management

Bas van den Eeckhout: “Voor mij is de kern van ieder project dat je met een gedreven team op tijd het juiste product maakt. Dat betekent nogal wat, want daarmee balanceer je als projectmanager in het oog van de storm tussen de belangen van opdrachtgever, gebruikers, leveranciers en het projectteam zelf.

Belangrijke ingrediënten van de aanpak zijn voor mij daarom openheid en eerlijkheid naar alle partijen. Demonstratie van tussentijdse resultaten, eerlijke rapportage over projectvoortgang en intern gebruik van scrumboards zijn daarbij voor mij onmisbaar .“

“De competenties beschreven in de Nederlandse Competence Baseline voor Project management, de structuren van Prince2 en de scrum methodiek vormen voor mij de hoekstenen van de aanpak.”

Gehoord In de evaluatie van projecten

“Overlegstructuur: de scrum geeltjes, etc, maakt het overzichtelijk.”

“Daadkracht van de groep. Onderwerpen worden snel opgepakt en naar een oplossingen gewerkt.”

“De probleemaanpak: afbreken tot hapklare brokken en toewijsbare brokken.”

“Terugkoppeling en vooruitblik via Roll Call.”

Project Advies

“Sommige projecten verdienen aandacht van een onbevooroordeelde buitenstaander.”

Bij projecten in uw eigen beheer, waarover u van gedachten wilt wisselen met een specialist. Voorbeelden zijn:

  • voorstellen voor aanpak op kritische momenten in een project
  • herziene aanpak bij stroef verlopende projecten
  • scherpstelling van een project op onderdelen, bijvoorbeeld voor doelstelling en resultaat, of risicoinschattingen


Coaching en begeleiding

“Het project als een in company leeromgeving.”

Vanuit de visie samen resultaten te behalen helpt Solit Base u en uw medewerkers met uw IT project. We leveren IT projectmanagement specialisten en coachen uw medewerkers in het gehele traject van projectbeschrijving tot en met het gebruik van de projectresultaten.

Voorbeelden van resultaten voor uzelf en uw medewerkers:

  • kennis en begrip van projectvoering op onderdelen
  • toepassing van deze kennis in volgende projecten
  • kennis van projectmatig werken
  • vaardigheid in het schrijven van projectplannen en -rapportages

Proces Management

“Het bedrijfsproces als project: wat is er fijner dan een proces wat soepel loopt.”

ERP systemen als SAP maken obstakels in procesuitvoering inzichtelijk. Het projectmatig inzichtelijke maken van obstakel en het wegnemen daarvan helpt management en medewerkers om tot goede procesvoering te komen.Interim Management

“De afdeling als project: op naar een gezamenlijk doel, product en procesvoering.”

Verandering en verbetering van afdelingen …

Second opinion

“Gaat dit project werken?”

Wij helpen u graag aan een objectief en onafhankelijk advies op projectplannen en offertes.